LSC nyutvikler D-LOK

LSCs nyutviklede krokfeste vil gjøre den påviste D-LOK enda sikrere enn originalen etter hvert som heisemetoder og utstyr utvikler seg.

 

Lifesaving Systems har omformet dobbeltlåsfestet til heisekroken D-LOK basert på tilbakemeldinger fra kunder og problemer knyttet til dynamisk utrulling, samt den stadige utviklingen av metoden for helikopterredning og utstyr som brukes av våre kunder. For fullt ut å forstå årsakene til designendringen passer det seg med en oppsummering av produktutviklingen og helikopter-heisekroker generelt.

Krokens historie:

Da grunnleggeren av Lifesaving Systems Corp, Sam Maness, designet D-Lok heisekroken i 1995, var det ingen kunder som ba om en bedre krok. På den tiden brukte nesten alle en standard Mil-Spec-krok, med ringfeste og to fjærbelastede porter. Dynamisk (ring) utrulling hadde vært et problem for den amerikanske kystvakten, og Sam ønsket å løse problemet. Kystvakten håndterte utrullingen ved å grundig sjekke grensesnittet på alle medfølgende deler. Ved å endre størrelsen og formen på alle festeringene, ble utrulling umulig fra Mil-Spec-kroken de benyttet. Men Sam visste da hva vi stadig lærer igjen og igjen; Du kan ikke kontrollere hva noen andre fester til kroken. Han hadde til hensikt å skape en bedre enhet, og utformet den første doble auto-låsekroken til helikoptre.

Den første D-LOK-kunden (Serie nr. 1) var Australia i 1997. Over de følgende 20 årene har LSC levert nesten 10.000 D-LOK-kroker i ulike tilpasninger, og de har blitt brukt i bokstavelig talt millioner av helikopterheisinger uten en eneste rapportering av utrullinger. LSC hadde testet alle tilgjengelige ringer vi kunne finne uten å kunne åpne porten.

Etter at D-LOK ble populært på slutten av nittitallet ble Aerial Slide-Lok-kroken utviklet, og kystvakten tok denne i bruk. Jeg var der da kroken ble introdusert. Det vi ble fortalt at vi skulle like om den, var den velkjente eksponerte nebbet på kroken. Kystvaktsvømmere hadde blitt vant til å skyve ringen mot porten og fange den i kroken med letthet (klemme D-LOK-porten åpen ville ha vært for mye arbeid?). Men den nye kroken introduserte også et gammelt problem.

Løfteringen på LSC-bøylen (# 190), som LSC laget til å ikke kunne rulle ut av Mil-Spec-kroken, kunne rulle ut av Aerial Slide-Lok. Kystvakten ba LSC om å lage en egendefinert løftebøyle med de samme ringene som Tri-Sar, og  #193-bøylen ble så skapt for å løse dette problemet.

Dynamisk utrulling er et krokproblem som avhenger av geometrien på den tilhørende delen. Omfattende testing må gjøres for å bestemme sikkerheten til krok / ringkombinasjonen.

Militære tester:

I 2016, da den amerikanske hæren også opplevde utrullingsproblemer med Slide-Lok, tok Aviation Engineering Directorate kontakt med LSC for å utføre noen tester. (Det meste av det de fester til kroken er laget av LSC). De ønsket å kjøre en test på alle girheiser og evaluere hver eneste tilgjengelige krok på markedet for tre faktorer:

Utilsiktet åpning av lås: Kan låsemekanismen til kroken åpnes ved et uhell?

Uønsket posisjonsgeometri: Lar størrelsen og utformingen på ringen de brukte den komme i kontakt med porten eller låsmekanismen?

og følsomhet for utrulling: Kan ringen bli tvunget til å rulle ut av kroken?

Den amerikanske hæren testet alle tenkelige ringer og deler de brukte for å bestemme sikkerheten til de tilgjengelige krokene mot de tre faktorene.

Testresultatene er tilgjengelige i bildene under: Jo lavere poengsum jo bedre.

Krokene ble deretter rangert i henhold til hærens formål. Til vår overraskelse var ikke D-Lok på førsteplass. Det var Lifesaving Systems sin Mil-Lok.

  1. LSC Mil-Lok  (4 poeng)
  2. LSC D-Lok    (9 poeng)
  3. Aerial A-Lok  (11 poeng)
  4. Mil-Spec Hook (18 poeng)
  5. Aerial Slide-Lok  (19 poeng)

For den amerikanske hærens formål i henhold til ringene og delene de brukte, fant de at kroken de brukte var ikke optimal.

Hva LSC fikk ut av testingen var at det var ting vi kunne forbedre.

Militærtestene var gode, men de var for hæren og utstyret de brukte. Vi utfører lignende tester med alt heisbart utstyr vi produserer. Alle de nye designene er testet mot D-LOK, Mil-LOK, samt Mil-Spec og Slide-Lok-kroker for risiko for utrulling. Den eneste ringen vi produserer som vi vet kan rulle ut av en krok, er ringen på 190 Sling og 402 Vertical Hoisting Sling – som ruller ut av Aerial Slide-Lok. Begge kommer med en advarsel om ikke å bruke utstyret med den aktuelle kroken. Men for D-LOK var vår tro på designet slik at dynamisk utrulling fra kroken skulle være umulig. Det var ikke før mars 2018 at vi fikk beskjed fra Australia at de brukte et utstyr som kunne beseire låsene på porten og åpne kroken.

På Helicopter Association International (HAI) i Las Vegas ble vi vist hva som skjer når du holder D-LOK akkurat slik, og så pakker SETS Rescue Strop like rundt porten.

Selv om det krever ganske spesifikk manipulasjon, er det mulig for SETS Strop å låse opp porten og “rulle ut” av en låst D-LOK heisekrok.

Kroken ble vel å merke designet slik at trykk på begge knapper samtidig låser opp porten. Men selv om det ikke er en direkte utrulling, har den utilsiktede aktiveringen av begge portlåsene ved SETS-ringen på den ene siden og båndet på den andre det samme resultatet – enheten blir frakoblet fra kroken. Og det er ille.

Ukjente variabler:

SETS Strop-situasjonen i Australia er problematisk, men det kan lett løses ved ganske enkelt å bytte ut ringfestet som brukes i produksjonen – og vi synes de burde det. Men heisemetoder og utstyr er i endring. Vi vil alltid bli sittende fast med det første problemet med krokdesign: vi kan ikke kontrollere hva operatører fester til kroken. Vi kan heller ikke kontrollere hvor mye de fester på kroken. Hvis en ring kan låse opp den ene siden av en dobbel låsport, hva kan syv ringer gjøre?

Her teller vi ikke mindre enn syv deler innenfor 30 CMs på denne D-LOK-kroken. (Klikk for større bilde)

 

Noe annet som skjer nå, som ingen så noe til for tjue år siden, er bruken av enkeltfesteringer. Selv om de har en hensikt, flytter de når det gjelder dynamisk utrulling bare problemet fra kroken og ned til karabinene som trengs til bruk med en av disse ringene. For tjue år siden var det sjelden mer enn ett eller to fester på heisekroken. Nå ser vi rutinemessig flere karabinere av ulike merker og typer som henger fra samme krok med utstyr, redningspersonell, reimer, medisinsk utstyr og ofre som alle løftes med en enkelt innretning. Hvis disse lastene, med alt tilhørende utstyr, blir ustabile eller faller i vannet, ville det ikke være godt å si hvilke krefter som ville påvirke krokens port og portlås.

Uansett hvor usannsynlig det er at porten utilsiktet åpnes på D-LOK, som følge av SETS Strop-situasjonen i Australia (og alle de tingene vi ikke har tenkt på ennå), har vi omformet D-LOK til å bli enda sikrere. Vi er ikke villige til å vente og se hva som ellers kan gå galt.

Nyutvikling

For noen uker siden nyutviklet vi porten til D-LOK og bygget en prototype. Vi testet designet mot enhver tenkelig ring. Med unntak av å sveise porten lukket, er alt som kan gjøres gjort for å forhindre utilsiktet aktivering av låsene. LSCs nye portdesign (patentsøkt) sikrer låsene fullstendig fra alle kanter, noe som gjør det umulig for en hvilken som helst rett eller buet metallring eller en hvilket som helst bånd eller tau å aktivere en automatisk lukket portlås. Porten vil alltid være dobbeltlåst, uansett hvilken ring som brukes i kroken.

Kurven på porten og den skrå utformingen av låsmekanismen hindrer enhver ring, V-Ring, karabiner også videre i å henge seg opp eller bli fastkjørt på hvilken som helst del av porten. Porten åpnes fortsatt enkelt med en hånd og har samme låsekraft som D-LOK-brukere er vant til.

Den nye porten vil være standardutstyr på alle D-LOK kroker, og eksisterende kroker kan sendes tilbake for ettermontering med den nye porten. Verktøyet til det nye designet er i produksjon, og vi forventer at de første produksjonsportene vil bli tilgjengelige de neste månedene. Prototypekroker blir sendt til nøkkelkunder for testing og evaluering i de kommende ukene.

Lifesaving Systems vil alltid være tro mot filosofien til vår grunnlegger, Sam Maness; “Redningsmannen burde ha det beste mulige utstyret tilgjengelig. Hvis ikke vi kan lage det, bør de få tak i det et annet sted.” Denne nye utformingen av D-LOK-porten er bedre og sikrere enn tidligere design. Det er det beste mulige utstyret vi kan lage, og du burde ha det.

Har du spørsmål eller kommentarer, send en e-post til m.vittone@lifesavingsystems.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Shopping Cart